Logo

Profil

SZKOLA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | ma swoja siedzibe w Vanguard College | 12140-103 St

Uczniowie uczeszczajacy do naszej szkoly sa przydzielani do programów: od przedszkola do klasy 12 w zaleznosci od poziomu znajomosci jezyka. W roku 2003 Szkola zostala uznana przez Ministerstwo Oswiaty w Albercie za Prywatna Szkole Akredytowana. Dzieki temu uczniowie najstarszych klas otrzymuja kredyty za kursy: Polski 15, 25 i 35. W roku 2010 utworzylismy nowy program – Wprowadzenie do Nauki Jezyka Polskiego, przeznaczony dla dzieci w wieku 8-12 lat które zupelnie nie znaja jezyka polskiego i nie moga uczeszczac do klas odpowiednich do ich wieku. Prowadzimy równiez kurs dla doroslych. Nasze zajecia odbywaja sie w soboty od 9:00 rano do 12:30 po poludniu.

Students attending our schools are assigned to programs from kindergarten to grade 12, depending on the level of language skills. In 2003, the school was recognized by the Ministry of Education in Alberta for Accredited Private School. Thanks to this, students oldest classes receive credits for courses: Polish 15, 25 and 35. In 2010, started a new program - Introduction to Science Polish Language, designed for children aged 8-12 years who completely do not know the Polish language and can not attend classes appropriate for their age. We also offer courses for adults, our classes are held on Saturdays from 9:00 am to 12:30 pm.